Despre Noi

Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca este unitatea sanitara cu paturi, in subordinea si administrarea Directiei Medicale a Ministerului Apararii, care acorda servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pe baza contractelor de furnizare incheiate cu CASAOPSNAJ.

Istoric

Infiintarea Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca este legata de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918; la doua luni de la acest eveniment se hotaraste de catre administratia romana din Cluj, prin Ordinul Consiliului Dirigent din data de 01.02.1919, preluarea de catre Garda Nationala Romana a Spitalului de Zona Interioara nr. 400 de la fosta armata austro-ungara.

La data de 28.05.1919, potrivit ordinului nr. 15015 / 1919 al Marelui Stat Major, spitalul primeste denumirea de Spitalul Militar al Corpului 6 Armata cu sediul in garnizoana Cluj.

Astazi, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca poarta numele ilustrului general medic Constantin Papilian, participant la campania armatei romane pe frontul de rasarit, in cadrul Regimentului 431 Vanatori de munte, dislocat in zona de operatiuni caucaziene. Din anul 2001 spitalul a fost declarat prin ordin comun al ministrului apararii si ministrului sanatatii publice, Spital Militar de Urgenta.

Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena alimentara si de prevenire a infectiilor nozocomiale, pentru toate categoriile de asigurati, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Spitalul raspunde in conditiile legii, prin calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor, stabilite de catre organele competente.

Spitalul acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la compartimentul de primire urgente daca starea sanatatii este critica.

Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca se finanteaza din venituri proprii, obtinute din contractele de furnizare a serviciilor medicale, subventii si transferuri de la bugetul Ministerului Apararii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare in conformitate cu prevederile art. 188 aliniat 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar.

Spitalul este organizat in sectii si compartimente cu paturi, laboratoare de analize medicale, imagistica - radiologie, compartiment de primire urgente, ambulatoriu de specialitate, compartimente tehnice, economice si administrative.