Primiri urgente - CPU

Servicii medicale oferite:

  • Linii de garda: chirurgie, ati, medicale
  • Garda la domiciliu: imagistica, laborator, ortopedie, neurologie
  • E.C.G.
  • Ecografie
  • Transport sanitar medicalizat

Echipa medicala: