Info pacienti

Conditii internare - externare

In Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca se pot interna pacienti apartinand tuturor caselor de asigurari de sanatate in urmatoarele conditii:
- prin CPU (Compartiment primire urgenta) - pentru urgentele medicale;
- cu bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie, cu aprobarea sefului de sectie;
- cu bilet de trimitere de la specialistul din Ambulator, cu programare;
- cu actele specifice pentru comisia de expertiza medico-militara


Acte necesare la internarea in spital
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
2. Buletinul sau cartea de identitate.
3. Cardul de sanatate.
4. Documente suplimentare pentru urmatoarele categorii:
Angajati:
- Adeverinta tip de la locul de munca din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical anterioare internarii.
Pensionari:
- Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
Adeverinta CAS pentru cei care au refuzat cardul de sanatate pe motiv religios.

Conditiile de externare a pacientilor
Medicul curant ia decizia externarii, dupa evaluarea starii de sanatate a pacientului.
Pacientul primeste la externare urmatoarele documente :
- Biletul de externare / Scrisoarea medicala
- Decontul de cheltuieli aferent perioadei de spitalizare (spre instiintare)
- Reteta compensata / gratuita
- Prescriptie dispozitive medicale
- Indicatii privind regimul alimentar si de viata
- Recomandari privind tratamentul la domiciliu / paliative la domiciliu
- Recomandari de ingrijire la domiciliu
- Concediul medical (la cerere)